bimą’shiingebee-MAHⁿ’-shee-eeng-aya little before noonadverbbimą’shi 1noon-ingeComparebimą’shi hi skunyibimą’shi 1hi2-skunyi