ibra skunyithge woxuee-BRAH SKOO-nyee-thgay WOH-xoodesire moresynibra skunyi 2unspec. var. ofibra-skunyiibra skunyiithge